image
 

MILIEUSOFTWARE
WELKOM

Het softwarepakket AfvalDigitaal is een eigen ontwikkeling van ServiceDigitaal en bewijst dagelijks zijn waarde in de afvalbranche. AfvalDigitaal staat voor krachtige integrale software voor ondernemingen die vooruit willen in hun ontwikkeling. Software, die in dat proces een rol kan spelen en geen beperkingen creëert. Maar ook software die open staat voor andere geautomatiseerde toepassingen zoals ERP systemen en financiële pakketten. Met AfvalDigitaal creëert een onderneming zichzelf de mogelijkheid om efficiënt en concurrerend te opereren. ServiceDigitaal staat ook voor jarenlange ervaring in dienstverlening en service. Onze klanten hebben bij ons één aanspreekpunt voor al hun vragen op softwaregebied en kunnen vertrouwen op een partij die meedenkt en anticipeert waar en wanneer nodig.

containers onderhoudontdoeners

Contact

tags:

advies
amice
analyse
afval
afvalbewerking
afvaldepot
afvalinzameling
afvalrecycling
afvalstoffen
afvalstromen
afvaltransport
amice
afzetcontainers
barcodes
bedrijfsafval
bemiddeling
brl9335
bsa
certificaat
certificaten
certificering
cmr
compost
compostering
containers
depot
doorbelasting
evoa
facturering
formulieren
geleidebonnen
geleidedocumenten
gevaarlijk afval
grind
groenafval
grondbanken
grond
gww
handel
herkenningssystemen
informatie
inzamelaar
iso
kga
labels
lma
lnv
maatwerk
magneetkaarten
meldingen
mest
meststoffen
metaalhandel
metalen
milieusoftware
milieustraat
milieuzorg
netwerk
offertes
onderhoud
ontdoener
opbrengsten
oracle
plannen
planning
producent
recycling
registratie
registreren
reinigingsdienst
rolcontainers
routeplanning
sab
scannen
scheepsafval
sloop
sloopbedrijven
software
systeem
systemen
tags
trading
transport
transporteurs
transportplanning
vervoerder
verwerker
wegen
weegbruggen
zand